வீடே மணக்கும் பாரை கருவாட்டு குழம்பு- செய்வது எப்படி?

கருவாட்டு குழம்பு

நமது முன்னோர்களின் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கிய காரணம் அவர்கள் வாழ்வியல் முறையும், பாரம்பரியமான உணவுப் பழக்கமும் தான்.

அந்த காலங்களில் மண்பானையிலேயே சமையல் செய்து சாப்பிட்டார்கள், இது உணவுக்கு கூடுதல் சுவையை அளிப்பதுடன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கிறது, உணவும் நீண்ட நேரம் கெடாமல் இருக்கும்.

இங்கு நாம் மண்பானையை கொண்டு யாழ்ப்பாணத்து ஸ்டைலில் பாரை கருவாட்டு குழம்பு எப்படி செய்வது என பார்ப்போம்.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares